Blog

Tłumaczymy, co ważne w tłumaczeniach

Blog

Meandry polszczyzny – interpunkcja cz.1

Powracamy dziś do tak ważnej dla tłumacza kwestii, jaką jest poprawność zapisu. Język polski jest pod tym względem dość skomplikowany, o czym świadczy fakt, że nawet najlepiej wykształcone osoby czasem mają problemy z właściwym wstawieniem przecinka. Często wynika to z braku zrozumienia funkcji, które pełnią znaki interpunkcyjne. Dlatego ...
Czytaj więcej...

Narzędzia CAT w pracy tłumacza

Obecnie czas stał się najcenniejszą walutą. Dlatego też dużo wysiłku człowiek wkłada w opracowywanie narzędzi, które pomogą mu wykonywać pracę szybciej i sprawniej. Także branża tłumaczeń doczekała się tego typu pomocy. Jak i w wielu innych przypadkach, tak i tu w grę wchodzą programy komputerowe, a konkretniej tzw. narzędzia CAT. ...
Czytaj więcej...

InDesign w pracy biura tłumaczeń – Przygotowywanie layoutu dokumentów wielojęzycznych [aktualizacja]

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do komputerowego składu typograficznego tekstu (DTP) w biurze tłumaczeń, o którym pisaliśmy poprzednio, jest program Adobe InDesign. Daje on użytkownikowi ogromne możliwości, trzeba jednak pamiętać, że inaczej pracuje się wtedy, gdy chce się przygotować dokument w jednym języku, niż w sytuacji, w której naszym zadaniem jest opracowanie ...
Czytaj więcej...
tłumaczenia DTP

DTP w pracy tłumacza

Doskonale wiemy, że w przypadku wielu tekstów znaczenie ma nie tylko to, jak są przetłumaczone, lecz także – jak wyglądają. Dlatego też w biurze tłumaczeń Translax oferujemy Państwu również usługi związane z DTP. Tłumaczenia i DTP DTP, czyli Desktop Publishing oznaczają czynności z zakresu prepress mające na celu stworzenie, rozwój i przygotowanie do druku ...
Czytaj więcej...

Tłumacz – no name?

Przeciętny czytelnik bardzo rzadko zwraca uwagę na to, kto przetłumaczył powieść czy wiersz. W powszechnej świadomości tłumacz jest kimś, kto świadczy swojego rodzaju usługę, jest przezroczysty – z resztą tak samo jak redaktor czy korektor. Choć wszyscy oni są niezbędni przy wydawaniu książki i zostawiają w tekście swoje ślady, ...
Czytaj więcej...

Egzamin dający uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Zasady przeprowadzania egzaminu znaleźć można w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. oraz w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Pomyślne przejście egzaminu jest jednym z koniecznych warunków do uzyskania prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Ustawa nie przewiduje sytuacji, w której tłumacz zostanie zwolniony z egzaminu. Dotyczy to również ...
Czytaj więcej...

Tłumaczenia przysięgłe

Jedną z możliwych ścieżek rozwoju zawodowego tłumacza jest zdobycie uprawnień do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Nie jest to droga łatwa, wymaga świetnej znajomości języka, technik tłumaczenia oraz wiedzy na temat realiów społecznych, gospodarczych i prawnych. Wszystko to sprawdzane jest w trakcie egzaminu państwowego, który dla wielu okazuje się nie do przejścia. Warto jednak ...
Czytaj więcej...

Meandry polszczyzny, czyli o czym należy pamiętać w pisemnych tłumaczeniach na język polski

Cz. 1 – Wielkie i małe litery Tłumaczenie tekstu to nie tylko sztuka oddania sensu wypowiedzi w innym języku, lecz także umiejętność poprawnego pisania. Każdy tłumacz wie, jak ważne jest, by opracowywane teksty były nienaganne pod względem językowym. Każdy zna też sytuację, w której, poszukując odpowiedniej zasady zapisu, wertuje się ...
Czytaj więcej...

Tworzenie wielojęzycznych stron WWW

XXI wiek to bez wątpienia czas, w którym swobodny przepływ towarów i usług na globalnym rynku wymusza na przedsiębiorcach konieczność otwierania się na ludzi mówiących innymi językami. By dana firma mogła funkcjonować wśród przedstawicieli wielu narodowości, konieczne jest tłumaczenie na języki obce jej materiałów promocyjnych, w tym – a może przede wszystkim ...
Czytaj więcej...

Chcę dowiedzieć się
więcej
o firmie
Translax

Dowiedz się więcej

Chcę poznać
Klientów

Translax

Dowiedz się więcej

Chcę się
skontaktować

z firmą Translax

Dowiedz się więcej