Aby projekt tłumaczenia lub lokalizacji strony WWW, programu komputerowego czy jakiegoś dokumentu poszedł sprawnie i bez problemu, trzeba bardzo dużo uwagi włożyć w zarządzanie nim. Problemy związane z komunikacją i podziałem obowiązków mogą bowiem zaowocować wydłużeniem czasu pracy i dodatkowymi kosztami. W dzisiejszym wpisie przedstawimy kilka zasad, których przestrzeganie pomoże w sprawnym zrealizowaniu projektu.

1. Gdy zleceniodawca przesyła do biura translatorskiego materiały do wyceny, musi koniecznie uwzględnić wszystkie pliki źródłowe – nawet te z elementami graficznymi – ilustracjami i zrzutami. Niezbędne jest to do oszacowania czasu potrzebnego na tłumaczenie i wykonania prawdopodobnego kosztorysu.

2. Wysyłając katalog z plikami do tłumaczenia, należy się upewnić, czy wszystkie dokumenty w nim zamieszczone mają zostać przełożone. Zdarza się bowiem, że w pośpiechu ktoś wyśle folder, w którym znajdują się pliki niepotrzebne. Generuje to dodatkową pracę, wydłuża czas trwania projektu i zwiększa jego koszty (np. samo zarządzanie projektem tłumaczeniowym).

3. Jeśli projekt jest którymś z kolei dotyczącym tej samej tematyki, dobrze jest przekazać tłumaczowi pamięć tłumaczeniową przygotowaną podczas wcześniejszych przekładów (jeśli dotyczy) lub/oraz glosariusz projektowy. Dzięki temu łatwiej będzie zachować jednorodność terminologii w dokumentach, zmniejszą się również koszty przekładu.

4. Stworzenie wiarygodnego kosztorysu wymaga czasu, dlatego nie powinno się oczekiwać od biura tłumaczeń, że powstanie on natychmiast. Jeśli klient chce otrzymać miarodajne wyliczenia, nie może ponaglać osoby, która będzie je wykonywać.

5. Czasochłonny jest też proces tłumaczenia – trzeba o tym pamiętać, planując harmonogram projektu. Dodatkowo, jeśli okaże się, że są opóźnienia na którymś z wcześniejszych etapów przedsięwzięcia, nie powinno się próbować zaoszczędzić czasu na tłumaczeniu. Jeśli istnieje ryzyko, że pliki nie dotrą do biura tłumaczeń w planowanym czasie, trzeba poinformować o tym odpowiedzialne za prace tłumaczeniowe osoby, aby zaplanowały one inaczej czas pracy nad przekładem. Trzeba jednak liczyć się z faktem, że skrócenie czasu na wykonanie tłumaczenia może zwiększyć jego koszty.

6. Warto jest stworzyć glosariusz zawierający terminologię charakterystyczną dla projektu – dzięki temu łatwiej jest utrzymać spójność terminologiczną. Przyda się on również przy kolejnych przedsięwzięciach dotyczących tej samej tematyki.

7. Należy zadbać o to, by nazwy plików i struktura katalogów przesyłanych do wyceny i tych, które dostarczane są do rzeczywistego przekładu, były spójne. Jeśli zleceniodawca nie zwróci na to uwagi i zmienią się nazwy plików, wywoła to zamieszanie i utrudnienia w pracy tłumacza.

8. Zleceniodawca może wziąć udział w spotkaniu z tłumaczami. Warto poznać członków zespołu, udzielić im stosownych wyjaśnień, podać wytyczne, a w razie wątpliwości – zadać pytania. Takie spotkanie inaugurujące współpracę może znacznie ją ułatwić i przyspieszyć.

9. Planując projekt tłumaczeniowy trzeba uwzględnić dni wolne i święta. W branży związanej z tłumaczeniami często jest tak, że pracownicy mieszkają w różnych miejscach na świecie i funkcjonują w obrębie różnych kultur – a co za tym idzie, mają różne dni wolne od pracy.

10. Komunikując się e-mailowo, bardzo łatwo doprowadzić do niedomówień i nieporozumień. Warto więc wyrażać się precyzyjnie i nie mieszać wątków. Gdy pojawia się nowa kwestia, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania, należy utworzyć nową wiadomość.

11. Jeśli zleceniodawca zmuszony jest do wprowadzenia zmian w projekcie, powinien o tym poinformować osobę zarządzającą pracą w biurze tłumaczeń. Wpłynie to bowiem na harmonogram prac i koszt całego przedsięwzięcia.

Zastosowanie tych kilku porad powinno znacznie ułatwić i usprawnić pracę nad projektem. Nie są to skomplikowane założenia, a ich wprowadzenie w życie nie powinno przysporzyć większych problemów. Zyski natomiast mogą być warte wysiłku.

Komentowanie zostało wyłączone