Współpraca klienta z biurem tłumaczeń

Na jakość i szybkość powstawania tłumaczenia dokumentów różnego typu ogromny wpływ ma współpraca klienta z biurem tłumaczeń. Pisaliśmy już o takich kwestiach technicznych, jak odpowiednie przygotowanie pliku MS Word i zaplanowanie layoutu. Kwestia odpowiedniej współpracy zleceniodawcy z tłumaczem jest jednak o wiele szersza. W pracy tłumacza niezmiernie ważny jest kontakt z klientem – chodzi tu zarówno o współpracę przy tłumaczeniu, jak i wszelkie uwagi, których zlecający tłumaczenie może udzielić po otrzymaniu gotowego tekstu.

Niektórzy klienci ograniczają się do wysłania pliku z tekstem źródłowym i znikają z całego procesu tłumaczenia. Tymczasem ich udział, a zwłaszcza recenzja wystawiona po tłumaczeniu, mogłyby znacznie usprawnić i ulepszyć pracę tłumacza. Tzw. feedback jest bardzo ważny, gdyż pozwala tłumaczowi na doskonalenie się, co przekłada się na lepszą jakość kolejnych zleceń oraz zadowolenie innych klientów. Szczególnie ważne jest to w wypadku zleceń wymagających wiedzy technicznej.

Biuro tłumaczeń TRANSLAX angażuje do swoich projektów tłumaczy, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Mimo dużego zaangażowania i zacięcia do samodoskonalenia, nie mają oni jednak tak dużej wiedzy na temat preferencji klienta, jak mogłoby się wydawać. Dlatego cenne są wszelkie uwagi i pomocnicze materiały, których źródłem może być klient – chodzi tu zwłaszcza o dostarczenie tłumaczowi terminów i sformułowań, które są niezbędne do mówienia o danym produkcie w określonym języku – glosariusz terminów preferowanych. Taka współpraca zaowocuje również, jeśli klient będzie składał kolejne zamówienia – z każdym kolejnym tekstem tłumacz będzie lepiej orientował się w terminologii preferowanej przez klienta, co skutkuje używaniem konkretnego słownictwa zamiast innych (również poprawnych) synonimów. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest chęć współpracy i zaangażowanie zleceniodawcy.

Weryfikacja tłumaczenia
W każdym procesie tłumaczenia niezbędny jest moment, w którym przetłumaczony tekst czytany jest przez kogoś, kto sprawdzi jego poprawność. Jedną z możliwości jest zatrudnienie przez biuro tłumaczeń native speakera – z takiego rozwiązania często korzysta się w biurze tłumaczeń TRANSLAX. Zdarzają się jednak klienci, którzy mają możliwość oddania tekstu do sprawdzenia zagranicznemu współpracownikowi. Ułatwia to sprawę o tyle, że z całą pewnością jest to osoba doskonale orientująca się w tematyce, której dotyczy przetłumaczony dokument. Istotne jest, żeby – jeśli tłumaczonych jest wiele dokumentów – za każdym razem teksty trafiały do tej samej osoby. Dzięki temu łatwiej będzie zachować ich spójność i jednorodność.

Zdarzają się również klienci, którzy przy szczególnie ważnych dokumentach decydują się na powierzenie ich sprawdzenia innemu tłumaczowi. Nie jest to najlepsze rozwiązanie – może się bowiem zdarzyć, że osoba taka, zamiast wystawić rzetelną ocenę, będzie wyszukiwać błędy preferenycjne (nieobiektywne), by przekonać klienta, że w przyszłości lepiej skorzystać z jego usług. Poza tym może się okazać, że decydując się na takie rozwiązanie, zleceniodawca tylko zwiększy koszt przedsięwzięcia, bez poprawienia jakości tłumaczenia.

Współpraca z biurem tłumaczeń TRANSLAX
Zależy nam na najwyższej jakości wykonywanych przez nas tłumaczeń, a przede wszystkim na zadowoleniu klientów, dlatego też czekamy na wszelkie uwagi i wskazówki przed tłumaczeniem, w trakcie, a także recenzje wystawiane po zakończeniu prac. Ponadto – by klient czuł się komfortowo – dajemy mu możliwość sukcesywnego dostarczania fragmentów tłumaczenia (w trybie ustalanym indywidualnie).

Komentowanie zostało wyłączone