Tłumaczenie tekstów technicznych na język niemiecki

Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w tłumaczeniach tekstów technicznych na język niemiecki.

Tłumaczenia tekstów technicznych odgrywają kluczową rolę w wielu różnych branżach, takich jak m.in. nauki przyrodnicze, prawo, motoryzacja czy IT.

Teksty techniczne rządzą się pewnymi prawami i podobnie jak w przypadku kilku innych języków, ich tłumaczenie na język niemiecki stawia przed tłumaczem specyficzne wyzwania. Niemniej jednak poznanie i zrozumienie wymagań odbiorców przy jednoczesnym przestrzeganiu tych praw może w znacznym stopniu przyczynić się do dokonania udanego tłumaczenia.

Ważniejsze czynniki wpływające na tłumaczenie tekstów technicznych na język niemiecki:

  • Lokalne różnice językowe: Język niemiecki jest używany przez ponad 100 milionów ludzi na całym świecie, m.in. w takich krajach, jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Mimo że w wyniku standaryzacji języka niemieckiego powstała jego literacka forma, tzw. Hochdeutsch, nadal jednak istnieją ogromne różnice pomiędzy odmianami tego języka używanymi w różnych krajach i regionach, a nawet niuanse językowe różniące się między sobą w poszczególnych miastach.
  • Styl pisania: Anglojęzyczna dokumentacja techniczna jest zwykle pisana w nieco osobistym stylu. Natomiast niemieckojęzyczna ma zazwyczaj bardziej formalny i autorytatywny ton, musi ona brzmieć profesjonalnie i niekoniecznie potocznie. Chociażby rozróżnienie „Sie” i „du” sprawia Anglikom niemałe trudności, dlatego też ważne jest poznanie preferencji odbiorców jeszcze przed rozpoczęciem projektu tłumaczeniowego.
  • Wymogi prawne: Dobrym przykładem mogą być tutaj samorządy pracownicze, które odgrywają znacznie większą rolę w Niemczech niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Dosłownie wszystko, począwszy od negocjowania umów, poprzez ustalanie limitów pracy w godzinach nadliczbowych lub w weekendy, a skończywszy na rodzaju języka i tonu użytego w podręcznikach szkoleniowych, może wymagać wcześniejszego sprawdzenia i zatwierdzenia przez te samorządy, dlatego też ważne jest zrozumienie wszelkich niuansów oraz oparte na nim planowanie.
  • Wiedza na temat lokalnych standardów: Tłumaczenie tekstu technicznego na język niemiecki nie jest tylko prostym tłumaczeniem samej jego treści. Aby poprawnie przetłumaczyć taki tekst, poza wspomnianymi wyżej kwestiami należy uwzględnić także lokalne standardy, takie jak formy zapisu liczb i walut czy też formaty zapisu daty. Poza tym należy dostosować informacje do lokalnych przepisów oraz do obowiązujących standardów branżowych.

Najlepsze praktyki lokalizacji:

  • Utworzenie kompetentnego zespołu specjalistów: Na czele zespołu pracującego nad danym projektem tłumaczeniowym powinien stać główny menedżer projektu, przy czym najlepiej jeśli jest to osoba znająca język docelowy oraz miejscową kulturę. Dzięki temu weryfikatorzy, którzy często znają język docelowy o wiele lepiej niż język źródłowy, mogą za jego pośrednictwem porozumiewać się z zespołem w swoim ojczystym języku. Poza tym w skład zespołu powinni wchodzić specjaliści w zakresie tematyki projektu oraz lingwista, którego zadaniem jest odpowiadanie na ewentualne zapytania w kwestiach językowych zgłaszane przez klienta końcowego oraz/lub weryfikatorów.
  • Opracowanie glosariusza: Znaczenia angielsko-niemieckiego glosariusza nie sposób przecenić. Decydujące dla powodzenia każdego projektu tłumaczeniowego jest ustalenie m.in. kluczowej terminologii technicznej oraz nazw handlowych produktów, co pozwala na stworzenie glosariusza, który powinien zostać sprawdzony i zatwierdzony przez weryfikatorów przed rozpoczęciem tłumaczenia. Stworzenie glosariusza jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie danego tekstu z jednoczesnym uwzględnieniem preferencji klienta.
  • Pamięć tłumaczeniowa: W przypadku tłumaczeń tekstów technicznych wskazane jest wykorzystanie pamięci tłumaczeniowych, ponieważ tego typu teksty zawierają dużą liczbę powtarzających się zwrotów i pojęć. Pamięć tłumaczeniowa pozwala na ponowne wykorzystanie już raz przetłumaczonego tekstu, zwiększenie spójności tłumaczenia, redukcję kosztów oraz skrócenie terminu realizacji zlecenia.
  • Weryfikacja i zatwierdzenie tłumaczenia przez klienta końcowego: Informacja zwrotna uzyskana dzięki weryfikacji tłumaczenia przez klienta końcowego jest istotnym elementem całego procesu lokalizacji. Mimo że od dostawcy usług tłumaczeniowych można oczekiwać wolnych od błędów i gramatycznie poprawnych tłumaczeń o wysokiej ogólnej jakości, to jednak nawet najlepsze tłumaczenie nie jest w stanie zastąpić miarodajnej weryfikacji tłumaczenia przez klienta lub użytkownika końcowego, ponieważ pewne stylistyczne niuanse mogą zostać uwzględnione dopiero po jej przeprowadzeniu. Każda firma, która nosi się z zamiarem lokalizacji swojej dokumentacji technicznej i liczy na wysoką ogólną satysfakcję klienta, powinna traktować to jako swój priorytet. W przypadku braku miarodajnej weryfikacji i zatwierdzenia tłumaczenia przez klienta końcowego traci się okazję do uzyskania cennej informacji zwrotnej niejako „u źródła”, która gwarantowałaby, że marka firmy będzie właściwie przedstawiana za granicą.

Rynek niemieckojęzyczny jest bardzo atrakcyjny dla wielu firm, które są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności w skali globalnej, dlatego też zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń dokumentacji z języka źródłowego jest niezwykle ważne, gdy chce się dotrzeć do niemieckiego konsumenta. Zrozumienie wymagań odbiorców oraz dostosowanie do nich w sposób przekonujący treści tłumaczeń z uwzględnieniem kulturowych niuansów i przy jednoczesnym przestrzeganiu najlepszych praktyk w branży to najlepszy sposób zapewnienia skuteczności i efektywności realizacji projektów dotyczących niemieckojęzycznych tłumaczeń technicznych!

Komentowanie zostało wyłączone