Tłumaczenia medyczne

CaduceusPrzekłady specjalistyczne są trudnymi wyzwaniami dla każdego biura tłumaczeń. Tłumacz bowiem wykazywać się nie tylko świetną znajomością języka, lecz także bardzo dobrą orientacją w tematyce, której dotyczy tłumaczenie. Bez niej bardzo łatwo mógłby popełnić błąd, którego konsekwencje mogłyby być spore. Szczególnie istotne jest to w wypadku tłumaczeń medycznych – tu może zdarzyć się, że od precyzji tłumacza zależeć będzie czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Zapotrzebowanie na przekłady medyczne obejmuje zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne. Przekłady ustne wiążą się najczęściej z sytuacją, w której pacjent i jego rodzina nie posługują się językiem służby medycznej. Tłumacz ma za zadanie ułatwić komunikację chorego z opiekunem medycznym – przekazać, o jakich dolegliwościach mowa, wytłumaczyć szczegóły leczenia, wyjaśnić kwestie niejasne itd. Często przypadnie mu też niewdzięczna rola dostarczyciela złych informacji. Łatwo bowiem wyobrazić sobie, jak trudno jest przetłumaczyć diagnozę lekarza, która mówi o nieuleczalnej chorobie. Praca taka wymaga od wykonującej ją osoby nie tylko świetnej znajomości języka, lecz także dużej wiedzy medycznej. Poza tym niezbędna jest tu umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, no i wyczucie – trzeba wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z chorym człowiekiem.

W pewnym sensie łatwiejszy może się wydawać przekład pisemny – nie ma tu bowiem konieczności kontaktowania się z chorym człowiekiem. Nie zmienia to jednak faktu, że i na osobie tłumaczącej różnego rodzaj dokumenty medyczne spoczywa ogromna odpowiedzialność. Od jej wiedzy, precyzji i ewentualnych błędów bardzo wiele zależy. Dlatego też tłumacze zajmujący się kwestiami medycznymi bardzo często maja podwójne wykształcenie – lingwistyczne i medyczne, a zdarza się niejednokrotnie, że są to osoby, które mają doświadczenie w pracy lekarza. Dodatkowo w razie konieczności częstą praktyką są konsultacje ze specjalistami od wąskich dziedzin. Tłumacze zajmujący się kwestiami medycznymi muszą też nieustannie się doszkalać – brać udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach.

Jakie dokumenty trzeba tłumaczyć?

Często osoby leczące się za granicą potrzebują tłumaczeń dokumentacji medycznej, historii choroby, wyników badań, orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, wypisu ze szpitali bądź klinik, zwolnień lekarskich itd. Natomiast osoby, które uległy wypadkowi poza granicą kraju, mogą chcieć przetłumaczyć dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o odszkodowanie bądź rentę. Oczywiście przekłady medyczne nie ograniczają się do zleceń osób prywatnych. Bardzo często są to duże projekty finansowane przez firmy bądź instytucje. Może wtedy chodzić o tłumaczenie dokumentów związanych z lekami  – dossier rejestracyjne produktów farmaceutycznych, ulotki dołączane do leków oraz dokumentacje badań, instrukcje obsługi aparatury medycznej i diagnostycznej. Tłumaczy się również materiały promocyjne – foldery reklamowe, katalogi, filmy promocyjne i instruktażowe, prezentacje multimedialne wykorzystywane do celów szkoleniowych.
Dodatkowo są to oczywiście podręczniki dla studentów medycyny i farmacji oraz kierunków pokrewnych oraz monografie chorób i leków, publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Tłumaczenia medyczne dotyczą ważnych kwestii, jak i w wypadku wszystkich innych tłumaczeń specjalistycznych, wymagają ogromnej wiedzy. Dodatkowo związane są z dużą odpowiedzialnością – są to bowiem pozycje, z których czerpać będą wiedzę ci, którzy decydować będą o leczeniu innych. Wprowadzenie ich w błąd może być fatalne w skutkach.

Komentowanie zostało wyłączone