Stracony plik źródłowy? Pomoże Adobe Illustrator

adobe_illustrator_cs6Często zdarza się, że zlecający tłumaczenie pliku nie dysponuje jego źródłową wersją (np. plikiem InDesign). Choć znacznie utrudnia to pracę, nie oznacza jednak, że biuro tłumaczeń będzie musiało od podstaw zbudować cały dokument. Gdy zlecający dysponuje plikiem PDF, można uciec się do kilku fortelów, w których używa się programu Adobe Illustrator.

Adobe Portable Document Format (PDF) to uniwersalny format plików, w którym mogą zapisane zostać zarówno dane wektorowe, jak i bitmapy. Jest on też natywnym formatem dla programu Adobe Illustrator, dzięki czemu jest to najlepsza aplikacja umożliwiająca bezpośredni import i eksport do formatu PDF.

Adobe Illustrator jest więc dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy odzyskać plik lub jego część, a dysponujemy tylko dokumentem PDF, dzięki niemu nie będzie konieczności tworzenia pliku źródłowego od podstaw (edycja tekstów z PDFów spłaszczonych, skrzywionych lub pochodzących z CorelDraw jest utrudniona).

Jak edytować plik PDF w programie Adobe Illustrator?

Aby przenieść plik, na którym będziemy pracować, do Adobe Illustrator, trzeba użyć plecenia z menu Plik: Otwórz lub Umieść, można też zrobić to za pomocą komendy Wklej, lub metodą Przeciągnij i upuść.
1. Używając polecenia Umieść z włączoną opcją Łącze, można zaimportować dokument PDF (lub wybraną jego stronie) jako jeden obraz. W ten sposób można modyfikować obraz za pomocą narzędzia transformacji, jednak nie da się zaznaczyć i edytować jego poszczególnych składników.
2. Przy pomocy polecenia Otwórz lub Umieść z wyłączoną opcją Łącza można edytować zawartość dokumentu PDF. Illustrator rozpozna wtedy poszczególne składniki grafiki i pozwoli je edytować jako odrębne przedmioty.
3. Używając opcji Wklej lub metody Przeciągnij i upuść można zaimportować wybrane elementy z pliku PDF – w tym obiekty wektorowe, obrazy bitmapowe i tekst.

Fonty w plikach Adobe Illustrator

Operator DTP otrzymujący do zmodyfikowania plik PDF, może wybrać program Adobe Illustrator do edytowania jego treści. Zdarzyć się wtedy może, że wszystkie czcionki zostaną zastąpione przez domyślne lub przekonwertowane na krzywe (w zależności od ustawień programu). Na szczęście w PDF informacje o czcionce są zachowane – jeśli w systemie posiadamy czcionkę użytą w pliku PDF, cały tekst pozostanie edytowalny – będzie można na nim pracować.

Możemy również zmienić na krzywe teksty, które nie będą wymagały późniejszej edycji. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, gdy nie chce się edytować oryginalnego fontu, zwłaszcza w elementach takich jak loga, hasła, nazwy produktów. Aby przekonwertować tekst na krzywe, należy otworzyć nowy dokument w programie Illustrator, umieścić w nim plik PDF, z menu Obiekt wybrać Spłaszczenie przezroczystości. Jeśli chcemy dokonać konwersji całej strony, wystarczy upewnić się przy tym, że zaznaczona jest opcja Konwertuj cały tekst na krzywe. Po tej operacji otrzymuje się cały tekst PDF w formie krzywych.

Odnajdywanie i zastępowanie fontów

Gdy chcemy znaleźć brakujące fonty (i zamienić!), można posłużyć się następującym sposobem:
1. Wybieramy: CzcionkaZnajdź czcionkę.
2. W górnej części okna dialogowego wybieramy nazwę czcionki, którą chcemy znaleźć.
3. Wybieramy czcionkę zastępczą w dolnej części okna dialogowego.
Można dostosować listę czcionek zamiennych, wykonując następujące czynności:
– W opcji Zastąp czcionką z z rozwijanego menu wybieramy dokument – jeśli chcemy wybrać z listy fontów używanych w dokumencie – lub system, gdy chcemy zobaczyć listę fontów z całego komputer.
– Zaznaczamy rodzaje fontów, które chcemy mieć na liście.
4. Następnie do wyboru:
– Klikamy przycisk Zmień, aby zmienić tylko jedno wystąpienie zaznaczonej czcionki.
– Klikamy przycisk Zamień wszystkie, aby zmienić wszystkie wystąpienia wybranej czcionki.
Kiedy nie ma już wystąpień czcionki w dokumencie, jego nazwa jest usuwana z listy czcionek.
5. Powtarzamy kroki od 2 do 4, aby znaleźć i zastąpić inną czcionkę.
6. Klikamy Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe

Uwaga: Podczas wymiany czcionki za pomocą polecenia Znajdź czcionkę, wszystkie inne atrybuty czcionki (np. pogrubienie, kursywa itp.) pozostają niezmienione.

Komentowanie zostało wyłączone