Optymalizacja plików programu FrameMaker do tłumaczenia

adobe_framemakerAdobe FrameMaker jest jednym z najpopularniejszych na rynku i najbardziej zaawansowanych rozwiązań do publikacji treści w formacie XML. W niniejszym artykule omówię kilka sposobów optymalizacji plików FrameMakera do tłumaczenia. Korzystanie przy wykonywaniu składu komputerowego dokumentów z najlepszych praktyk programu Adobe FrameMaker pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, które można przeznaczyć na aktualne i przyszłe projekty lokalizacyjne.

Najprostszym sposobem zapewnienia wysokiej wydajności pracy z programem FrameMaker jest korzystanie z najnowszej wersji tej aplikacji. W każdej nowej wersji wprowadzane są narzędzia i funkcje, które mają na celu pomóc użytkownikowi lepiej wykorzystywać program, takie jak np. „autosprawdzanie pisowni” w najnowszej jego wersji. Bardzo pomocna jest również wprowadzona w najnowszej wersji FrameMakera funkcja obszaru roboczego, która konfiguruje interfejs użytkownika na podstawie zakresu operacji wykonywanych przez niego na dokumencie.

Optymalizacja tabel w programie FrameMaker

Tabele we FrameMakerze mogą być bardzo atrakcyjne, na dodatek łatwo i przyjemnie się je tworzy. Dlatego też bardzo często niektórzy nowi użytkownicy programu dają się ponieść „fantazji” i umieszczają w tabeli informacje, które wystarczy ująć w formie listy. W przypadku gdy utworzenie tabeli jest konieczne, należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Nie należy używać znaczników akapitu, które są wykorzystywane w treści dokumentu w komórce, gdyż stwarza to problemy przy przekształcaniu dokumentu do formatu XML.
 • W przypadku korzystania z niestandardowych funkcji obramowywania i cieniowania tabel problemy mogą pojawić się przy próbie powielenia wyglądu tabeli, dlatego też w miarę możliwości należy trzymać się wstępnie zdefiniowanych formatów tabel.
 • Przy przekształcaniu przetłumaczonego dokumentu do formatu XML należy zachować wszystkie nazwy formatów bez spacji, np. „FormatA”, a nie „Format A”.

Grafika znajdująca się w tłumaczonym dokumencie również może, podobnie jak tabele, spędzać sen z powiek użytkownikom programu. W przypadku grafiki całostronicowej należy pamiętać, aby unikać tytułów lub opisów, które nie mają miejsca na podział wiersza. Gdy dokument ma zostać przekształcony do formatu DITA, należy także pamiętać, aby umieścić tytuł nad grafiką.

Kilka dodatkowych wskazówek dotyczących optymalizacji FrameMakera

 • Przy korzystaniu z formatu XML/DITA należy unikać znaków specjalnych: &, < oraz > w nazwach ścieżek do plików na serwerze.
 • Jeśli chodzi o układ strony, to należy uważać przy korzystaniu z śródtytułów na marginesie strony (wąska kolumna o niewielkiej ilości miejsca na rozwinięcie tekstu), ponieważ jest to bardzo uciążliwe w przypadku, gdy są one umieszczone we wszystkich rozdziałach. Konieczne może być wtedy podwojenie szerokości kolumny, co w konsekwencji prowadzi do znacznego wzrostu liczby stron.
 • Należy także unikać stylów znaków, które „wymuszają” pisanie wielkimi literami słów w nagłówku strony lub w spisie treści. Dlaczego? Bo w języku tureckim są 4 duże litery „I”… i prawie żadne oprogramowanie na świecie nie obsługuje go prawidłowo.
 • Wskazane jest korzystanie z tabel mapowania stron wzorcowych – nie stwarza to problemów przy paginacji.
 • Wskazane jest także umieszczanie kotwic na początku lub na końcu zdania lub akapitu.
 • Podobnie w przypadku znaczników indeksu. Należy przenieść znaczniki znajdujące się w środku wyrazu i dzielące ciąg tekstowy na segmenty, których pamięć tłumaczeniowa nie jest w stanie rozpoznać. Na przykład wyraz „Mass<indeks>achussettes” jest odczytywany przez narzędzie tłumaczeniowe jako „Mass” i „achussettes”, co prawdopodobnie jest nagminne w przypadku angielskich plików utworzonych w starszych wersjach programu.
 • Ponadto należy unikać stosowania jednowierszowych nagłówków strony, np. w dokumencie programu Word ze słowami oddzielonymi tabulatorami. Problem z rozwijaniem tekstu jest tutaj oczywisty, przy czym jest on szczególnie poważny w przypadku żywej paginy.
 • Na koniec trzeba wspomnieć, że przy korzystaniu z FrameMakera, zarówno w przypadku treści nieustrukturyzowanej, jak i ustrukturyzowanej, należy starać się unikać częstych zmian formatu.

adobe_technical_communication_cuiteAdobe Technical Communication Suite 4

Technical Communication Suite 4 obejmuje trzy z najbardziej zaawansowanych programów służących do komunikacji technicznej, są to: FrameMaker, RoboHelp i Captivate. W połączeniu z programami Acrobat i Photoshop, Technical Communication Suite zapewnia środowisko do szybszego tworzenia treści technicznej oraz do efektywniejszej obróbki tłumaczeń przy znacznie mniejszym prawdopodobieństwie popełnienia błędu.

Jeden komentarz