Lokalizacja – czego wymagać od biura tłumaczeń?

Kiedy rozpoczyna się dopiero pracę z projektami tłumaczeniowymi, trzeba sprecyzować swoje oczekiwania wobec współpracowników. Dokładne przemyślenie wymagań względem biura tłumaczeń może uchronić przed późniejszymi rozczarowaniami. Trzeba bowiem pamiętać, że otrzymuje się nie więcej niż to, o co się poprosi (i za co się zapłaci).

Pracę nad projektem tłumaczeniowym trzeba zacząć od ustalenia, jak dużo czasu można na jego wykonanie przeznaczyć oraz jakie koszty wchodzą w grę. Zastanowić trzeba się również, czy lokalizowany materiał ma strategiczne znaczenie dla firmy. Następnie przystąpić trzeba do poszukiwań odpowiedniego biura tłumaczeń. Zanim zawrze się z nim umowę, trzeba jednak sprawdzić, czy można od niego oczekiwać i żądać rzeczy, które znajdują się na poniższej liście.

1. Rozpoznanie
Potencjalny partner powinien mieć przygotowaną listę pytań, które posłużyłby mu do dobrego poznania tego, czego projekt dotyczy. Każdy odpowiedzialny tłumacz będzie chciał dokładnie poznać projekt, zanim się go podejmie.

2. Doskonała znajomość narzędzi wspomagających tłumaczenie i używanie technologi.
Wykorzystywanie możliwości glosariusza, pamięci tłumaczeniowej, usługi DTP, znajomość popularnych systemów zarządzania treścią – wszystko to powinno zaoferować biuro tłumaczeń. Dzięki tym narzędziom zmniejsza się czas i koszt tłumaczenia, a jego jakość jest większa.

3. Szczegółowa wycena
Firma tłumaczeniowa powinna przedstawić szczegółowy kosztorys z dokładnym oszacowaniem ceny każdego z elementów procesu.

4. Referencje innych klientów
Zadowoleni klienci, szczególnie ci, którzy cyklicznie wracają do biura tłumaczeń, to najlepsza jego reklama  i gwarancja, że praca zostanie dobrze wykonana.

5. Udokumentowanie procesu zarządzania projektem.
Warto mieć wgląd w każdy etap procesu translacji. Dlatego należy poprosić biuro tłumaczeń o diagram Gantta, uwzględniający etapy pracy i wszelkie współzależności. Zleceniodawca powinien też wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za poszczególne etapy projektu i w którym miejscu sam powinien wziąć bezpośredni udział.

6. Portal tłumaczeń
Daje on możliwość całodobowego wglądu w proces tłumaczenia, ułatwia kontrolę i zarządzanie pracami. Dzięki niemu cały proces jest w pełni przejrzysty.

7. Etap sprawdzania jakości
Tłumaczone teksty powinny być sprawdzone przez wykwalifikowanego, niezależnego korektora. Dobrą praktyką jest też oddawanie klientowi przetłumaczonego dokumentu do oceny. Przy lokalizacji oprogramowania i stron WWW proces testowania powinien być dłuższy i zawierać kilka dodatkowych elementów.

8. Międzynarodowy zasięg firmy
Jeśli firma działa na kluczowych rynkach i regionach i ma tam dobrą pozycję, należy się spodziewać, że jest godna zaufania.

9. Konsultacje z native speakerami
Gdy lokalizuje się produkt, konieczne jest uwzględnienie kulturowych niuansów, które najlepiej znają osoby wychowujące się w danym regionie. Należy upewnić się, że firma współpracuje z native speakerami, którzy będą pracować przy lokalizowanym produkcie.

10. Dobra komunikacja
Wszystkie raporty, sprawozdania i informacje powinny przychodzić w wyznaczonym terminie. Na wszelkie dodatkowe pytania i sugestie biuro tłumaczeń powinno szybko udzielić odpowiedzi.

11. Terminowość
Biuro tłumaczeń powinno wywiązać się z ustalonego terminu. Wszelkie zmiany w harmonogramie powinny być zasygnalizowane i dokładnie omówione.

12. Ewaluacja po zakończeniu projektu
Biuro tłumaczeń, któremu zależy na zadowoleniu klientów, każdorazowo prosi o informacje, jak projekt został przez zleceniodawcę oceniony

13. Budowanie długotrwałych relacji
Pracownicy profesjonalnego biura tłumaczeń będą chcieli swoją pracą zachęcić zleceniodawcę do powrotu z kolejnymi zleceniami. Dlatego też dołożą wszelkich starań, by klient był zadowolony.

Lista ta nie jest wyczerpująca, jednak zawiera kilka ważnych wskazówek. Kolejne punkty można wypracować w trakcie tłumaczeń – z każdego projektu można bowiem wyciągnąć wnioski, jak następnym razem zrobić coś lepiej.

Komentowanie zostało wyłączone