Jak przygotować do tłumaczenia pliki programu QuarkXPress?

quarkxpressQuarkXPress to efektywne oprogramowanie służące do projektowania grafiki i składu komputerowego (DTP) dla dokumentów wielojęzycznych.

Przy obróbce plików QuarkXPress, które mogą wymagać tłumaczenia, graficy komputerowi powinni brać pod uwagę kilka kwestii.

Najlepsze praktyki optymalizacji plików QuarkXPress przeznaczonych do tłumaczenia

Wśród wielu tego typu najlepszych praktyk należy wymienić takie, jak:

1. Stosowanie oddzielnych stylów akapitu

01.styles

Specjaliści DTP często mają do czynienia z dokumentami utworzonymi bez użycia stylów akapitu. Nierzadko zdarza się tak, że ręczne formatowanie stwarza problemy dla narzędzi tłumaczeniowych w przypadku niektórych ustawień, takich jak kolor czy rozmiar czcionki, które mogą zostać utracone w czasie technicznego przygotowania przetłumaczonych plików. Dzięki właściwemu stosowaniu stylów akapitu i stylów znaku zespół DTP może zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza w przypadku dużych dokumentów.

2. Łączenie ramek tekstowych w celu zachowania ciągłości tekstu

02.linking

Czasem zdarza się, że tekst do przetłumaczenia jest przedzielony grafiką. Pozornie najprostszym rozwiązaniem jest wtedy praca z dwiema niepołączonymi ramkami tekstowymi. Podczas tłumaczenia jednak często okazuje się, że zwiększona objętość przetłumaczonego tekstu sprawia, że nie mieści się on w ramce. Specjalista DTP musi wtedy poświęcić odpowiednio więcej czasu na dokonanie poprawek w celu zachowania ciągłości całego tekstu. O wiele lepszym sposobem jest połączenie ramek tekstowych, dzięki czemu rozrastający się tekst przepływa do następnej ramki. Przy okazji warto wspomnieć, że QuarkXPress ma także inną przydatną funkcję, która pozwala na zawijanie tekstu pomiędzy grafikami, co znacznie poprawia wygląd dokumentu.

3. Tworzenie warstw

03.layers

Praca z warstwami w dokumencie programu QuarkXPress jest bardzo prosta. Umieszczenie w różnych warstwach danego dokumentu tekstu, grafiki oraz pozostałych jego elementów znacznie ułatwia ich późniejsze odszukiwanie i edytowanie. Trzeba przy tym pamiętać, by poszczególne warstwy nazwać adekwatnie do ich zawartości oraz funkcji, jakie pełnią w dokumencie. Można także na przykład dodać warstwę z informacjami o drukarce i zabezpieczyć je na czas, w którym plik trafia do tłumaczenia.

4. Stosowanie stylów wypunktowania i numerowania (dopiero w wersji 9!)

W czasie tworzenia listy numerowanej należy skorzystać z funkcji Styl numerowania, która pozwala na automatyczne numerowanie pozycji na liście. Skorzystanie z tej funkcji gwarantuje, że dana lista będzie prawidłowo ponumerowana także po przetłumaczeniu tekstu. Poza tym pozwala ono na zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów w przypadku zwiększenia się objętości przetłumaczonego tekstu powodującego rozdzielenie treści dokumentu na różne strony.

5. Stosowanie tabel

04.table

Wielu grafików komputerowych nadal ręcznie tworzy tabele składające się z poziomych i pionowych linii, tworząc w ten sposób oddzielne pola tekstowe. Metoda ta jednak często wymaga dodatkowego wkładu pracy zespołu DTP po przetłumaczeniu tekstu. Dlatego też znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji programu QuarkXPress umożliwiającej automatyczne tworzenie tzw. prawdziwych tabel, składających się z wierszy i kolumn. Praca z nimi pozwala na znacznie prostsze i lepsze dopasowanie rozmiaru tekstu do rozmiaru komórki.

Podsumowanie

Program QuarkXPress posiada jeszcze wiele innych przydatnych funkcji, które sprawiają, że jest on świetną alternatywą do wykorzystania w usługach tłumaczeniowych oraz w wielojęzycznych projektach DTP. Przestrzegając powyższych wskazówek, graficy komputerowi i specjaliści DTP mogą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, które można przeznaczyć na kolejny projekt tłumaczeniowy.

Komentowanie zostało wyłączone