Dobór czcionki do dokumentu wielojęzycznego

wybor_czcionkiDobór czcionki do dokumentu wielojęzycznego jest sprawą niezwykle ważną. Wybrana czcionka tworzy bowiem klimat całego projektu i/lub materiałów marketingowych. Tak więc rozpoczynając proces formatowania przetłumaczonego dokumentu, należy wybrać czcionkę bardzo starannie.

Wielojęzyczny skład komputerowy to proces dostarczenia takiego tłumaczenia dokumentu w języku docelowym, które jak najdokładniej odpowiada specyfikacji formatu oraz układowi dokumentu źródłowego.

Wielojęzyczny skład komputerowy jest ważną usługą dla każdego międzynarodowego przedsiębiorstwa lub globalnego marketera, który potrzebuje lokalizacji i internacjonalizacji dokumentu w różnych językach i krajach. Oprócz dokładności tłumaczenia bardzo ważnymi elementami przy tworzeniu globalnej dokumentacji do użytku na rynkach międzynarodowych są także: ostateczny układ dokumentu, rodzaj wybranej czcionki oraz kulturowa poprawność przetłumaczonego tekstu.

W języku angielskim do dyspozycji jest więcej rodzin czcionek niż w przypadku języków azjatyckich i wschodnioeuropejskich. Może to stwarzać problemy, gdy dany dokument jest tłumaczony na któryś z nich.

W przypadku języków, które wymagają znaków innych niż łacińskie, takich jak np. język rosyjski czy grecki, do dyspozycji są jedynie najpopularniejsze czcionki komercyjne. Ostateczny układ przetłumaczonego dokumentu może więc wyglądać inaczej niż w wersji angielskiej lub innej wersji oryginalnej.

W przypadku niektórych języków, takich jak np. hebrajski, arabski, chiński, japoński czy koreański, system znaków i pisma jest inny niż w językach opartych na łacinie. W rezultacie, aby prawidłowo przetworzyć tekst, trzeba wybrać inną czcionkę, a w niektórych sytuacjach nawet specjalne oprogramowanie lub system operacyjny.

Czcionki odgrywają ważną rolę w formacie dokumentu. Zapewniają one czytelność przekazu informacji nie tylko w plikach źródłowych, ale także w dokumentach wielojęzycznych. Pewne wskazówki oraz najlepsze praktyki pozwalają specjalistom od składu komputerowego dobrać odpowiednią czcionkę do międzynarodowej treści i materiałów marketingowych.

Wskazówki dotyczące czcionek dla dokumentów wielojęzycznych

Oto kilka z nich:

  1. Należy używać prostych czcionek, które mogą obsługiwać wszystkie znaki ewentualnych języków docelowych, w przeciwnym wypadku będzie trzeba zastąpić czcionkę stylu taką czcionką, która obsługuje wszystkie znaki (znaki diakrytyczne, znaki cyrylicy itp.) języka docelowego.
  2. Nie należy używać zbyt małego rozmiaru czcionki (trzeba przy tym pamiętać, że jeśli używa się czcionki o rozmiarze 6 pkt, to może on jeszcze ulec zmniejszeniu, tak że tekst będzie trudny do odczytania).
  3. Wskazane jest stosowanie odpowiedniej interlinii (odstępu między wierszami).
  4. W miarę możliwości powinno się stosować czcionki wieloplatformowe, które działają w więcej niż jednym systemie operacyjnym (nie wszystkie czcionki są wieloplatformowe).
  5. Należy unikać zbyt ściśniętych czcionek, np. czcionki Impact, mimo tego, że w niektórych językach, takich jak niemiecki czy rosyjski, przetłumaczony tekst zwiększa swoją objętość nie powinno się zmieniać czcionek na domyślnie ściśnięte, a ręcznie ściskać czcionkę przez okno zaawansowanych właściwości czcionki (skala pozioma i światło międzyliterowe).
  6. Przed wysłaniem tekstu do tłumaczenia należy także unikać ochrony warstw tekstu i konturów dla czcionek. W pliku eksportowanym do tłumaczenia nie będzie chronionego tekstu (INX, XML, RTF itp.).
  7. W przypadku łączeniu wielu czcionek w jednym dokumencie należy zastanowić się nie tylko nad tym, jak będą one z sobą współpracować, ale także nad tym, jaki będzie efekt wizualny w lokalizowanych dokumentach. Czcionki powinny wzajemnie się dopełniać, a nie dezorientować użytkowników.
  8. Razem z plikami źródłowymi należy podawać agencji tłumaczeń wszystkie czcionki dokumentu.

Zalety czcionek OpenType

OpenType (rozszerzenie pliku: otf) to wieloplatformowy format plików czcionek opracowany wspólnie przez firmy Adobe i Microsoft. Dwie główne zalety tego formatu to:

a)      jego kompatybilność wieloplatformowa (ten sam plik czcionki działa w systemie Macintosh i Windows),

b)      jego zdolność do obsługi znacznie rozbudowanych zestawów znaków oraz funkcji układu strony, która zapewnia bogatsze wsparcie językowe i zaawansowaną kontrolę typograficzną.

(Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Adobe OpenType)

 

Komentowanie zostało wyłączone