DOBRZE I SZYBKO, BO SZYBKO I DOBRZE

„Na wczoraj!” – czy znasz ten zwrot? W ustach przełożonego, zleceniodawcy, czy pedagoga wywołuje on co najmniej gęsią skórkę. Działanie pod presją czasu to proces doskonale znany w każdej branży. Pośpiesznie i tym samym nierzadko chaotycznie wykonując polecenie często popełnia się błędy. Jak pogodzić najwyższą jakość pracy z optymalnie krótkim jej czasem? Czy w branży tłumaczeniowej taki kompromis w ogóle jest możliwy?

Jakość, czy prędkość?

Odpowiadamy zdecydowanie – możliwy jest wybór obu opcji. XXI wiek doskonale radzi sobie z tempem życia i pracy współczesnego człowieka. Jeśli Wasze tłumaczenie musi nie tylko bardzo szybko ujrzeć światło dzienne, ale i dorównać światowym tłumaczeniom w danej dziedzinie – trzeba również zwrócić uwagę na jego jakość. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Amatorskie i niedokładne przekłady są zmorą wszelakich mediów – począwszy od treści Internetu, a na filmowych dialogach skończywszy. Biuro Tłumaczeń TRANSLAX przedstawia dzisiaj kilka rad, dotyczących narzędzi, mechanizmów i tricków, które warto wykorzystywać przy okazji tłumaczeń „na cito”.

Siedź i knuj!

Plan, konspekt, burza mózgów, draft – to wszystko może pomóc ustalić strategię działania dotyczącą realizacji zlecenia. Tłumaczenia nie są wyjątkiem! Tłumacz może dziennie przełożyć tekst o rozmiarach około 2000 słów. Za każdym razem przed podjęciem się tłumaczenia trzeba oszacować czas i ilość potrzebnych do projektu osób. Każdy projekt realizowany przez większą grupę osób, bez względu na charakter i rozmiar potrzebuje globalnego zarządzania. Przed rozpoczęciem każdego wymagającego przekładu warto powołać zespół osób z koordynatorem na czele, który będzie sprawował opiekę nad projektem. Warto zadać sobie wówczas pytania:

  1. Jaki jest termin wykonania z lecenia?
  2. Na ile języków trzeba dokonać przekładu?
  3. Czy tekst posiada dodatkowe elementy (charakterystyczny układ, grafiki, wykresy, tabele), które będzie trzeba poddać lokalizacji?
  4. Jaka jest przewidywana wielkość projektu?
  5. Jak często tego typu zlecenia mogą się pojawiać?

Odpowiedzi na te pytania mogą uchronić nas przed popełnieniem błędów organizacyjnych przy pracy, a także nie pozwolą nas zaskoczyć przy realizacji kolejnych tego typu zleceń. Na postawie takich prognoz warto sporządzić szkic prac zespołu tłumaczeniowego. Każdy z członków takiej grupy ma inne funkcje. Kierownik projektu odpowiedzialny jest w największej mierze za początkowe i końcowe etapy realizacji zlecenia. To on kontaktuje się z klientem i omawia z nim wszystkie szczegóły tłumaczenia, sporządza plan realizacji, dogląda terminów, planuje i realizuje budżet. Kierownik niejednokrotnie zajmuje się też ostatnim etapem prac nad przekładem, czyli dokonuje gruntownej kontroli jakości. Sprawdza spójność stylistyczną, poprawność językową, jak i również terminowość zlecenia i jego wycenę.

Pozostali członkowie zespołu to nie tylko tłumacze. Bardzo często nad projektem pracują też inżynierowie lokalizacji, fachowcy z zakresu składu DTP, copywriterzy, native-speakerzy, graficy, konsultanci. Specjaliści odpowiednio przyporządkowani do procesów realizacji zlecenia i sprawne zarządzanie projektem są gwarantami rzetelnego i optymalnego pod względem czasu realizacji tłumaczenia. Każdy członków zespołu zajmuje się wówczas wąską dziedziną poświęcając jej całość swojej uwagi. Prawie wszystkie prace, takie jak tłumaczenie, lokalizacja multimediów, kontakt z klientem mogą być wykonywane symultanicznie, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Wsparcie! Wsparcie!

Każdy, nawet najwybitniejszy fachowiec potrzebuje narzędzi do wykonywania swojej pracy. Posługiwanie się technologią pomaga nie tylko usprawnić proces wykonywania zlecenia, ale i zoptymalizować jego czas. Tłumacze wspomagają się profesjonalnymi programami, które wspierają ich w wykonaniu nawet najtrudniejszych zadań stawianych przed nimi przez ich klientów. Są to m. in.:

  • Programy do wielojęzycznego składu DTP – programy służące do redagowania, zarządzania treścią i komputerowego składu tekstu. Zawierają one wiele funkcji, takich jak tworzenie odnośników między dokumentami, ułatwiają import i eksport tekstów czy edycję ich równań, sprawdzają się w pracy z wewnętrznie powiązanymi, obszernymi dokumentami, umożliwiają korzystanie z szerokiego zakresu danych wyjściowych i wejściowych.
  • Programy OCR – czyli oprogramowanie rozpoznające litery w plikach graficznych zapisanych w postaci bitmapowej (zeskanowane dokumenty, zdjęcia, rysunki).
  • Programy CAT – oprogramowanie tłumaczeniowe, które przyspiesza i ułatwia pracę tłumacza poprzez tworzenie automatycznie obsługiwanych baz terminologicznych, obsługę nietypowych formatów tekstu, korektę spójności terminologicznej i stylistycznej, tworzenie baz zleceń, usprawnienie kontroli jakości.
  • Programy do lokalizacji – narzędzia usprawniające pracę inżynierów lokalizacji przez nadzór tłumaczenia struktur języka oprogramowania, pomoc w rozpoznawaniu procesów technologicznych.

Orkiestra TRANSLAXU

Dobre i szybkie tłumaczenia są w pełni osiągalne. Nowoczesne narzędzia tłumaczeniowe, ścisła współpraca wykonawców ze zleceniodawcą i ustalony wcześniej plan działania – to wszystko pomoże zrealizować nawet najtrudniejszy przekład. Podstawą jest tu jednak zespół ludzi, którzy realizują projekt. Podobnie jak w filharmonii – każdy z muzyków grający na swoim instrumencie dopiero we współbrzmieniu z drugim może prawidłowo wykonać cały utwór. Muzycy osiągają perfekcję po wielogodzinnych próbach i ćwiczeniach, nad którymi czuwa dyrygent – doskonale znający słabe i mocne strony swoich muzyków, kierujący ich zespołem. Kompetencje dyrygenta polegają na odpowiednim przygotowaniu zespołu, wytworzeniu odpowiedniej, twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy wykonawców w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. Podobne zasady panują wśród naszych tłumaczy. Lider projektu powołuje zespół tłumaczy, nakreśla plan działania i koordynuje ich pracę. Doświadczeni specjaliści, którzy sprawnie ze sobą kooperują, porozumiewają się nieomal bez słów i wspierają się nawzajem. Realizacja zasad rodem z orkiestry symfonicznej jest gwarantem profesjonalnego, spójnego i optymalnie szybko wykonanego tłumaczenia.

Biuro Tłumaczeń TRANSLAX może poszczycić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest to zespół najwyższej klasy specjalistów, wyposażonych we wszystkie niezbędne umiejętności potrzebne do tłumaczeń tekstów o praktycznie każdej tematyce. Jesteśmy zgranym zespołem. Praca jest naszą pasją, a każdy wymagający projekt nowym wyzwaniem.

Praca pod presją czasu motywuje nas jeszcze bardziej do realizacji naszej misji – gwarancji usług najwyższej jakości.

Komentowanie zostało wyłączone