Technologia w zarządzaniu informacjami

Zarządzanie informacjami jest kwestią bardzo istotną w świecie współczesnego biznesu. Dlatego też tak wielką wagę przywiązuje się do rozwiązań, które mają je usprawnić. Ostatnio znana firma badawcza Gartner Inc. opracowała ranking technologicznych nowinek, które mogą w sposób znaczący zmodernizować zarządzanie informacją. Można się z nim zapoznać na stronie http://www.gartner.com/resId=2340315.

Wśród wymienianych najważniejszych nowinek technologicznych znalazły się między innymi następujące rozwiązania:
Big data
W dużych koncernach szczególnie istotne jest przetwarzanie danych. Trzeba przy tym wiedzieć, że wchodzą tu w grę ogromne ilości różnorodnych i bardzo istotnych informacji, które szybko ulegają zmianie. Wszystko to sprawia, że standardowe bazy danych i narzędzia analityczne przestają być wystarczające. Do analizy takiej ilości danych potrzebne są innowacyjne rozwiązania technologiczne, które są niezawodne i wydajne. Od strony technologicznej terminem big data określa się nową klasę systemów, zestaw różnorodnych rozwiązań technologicznych, które wykorzystuje się do analityki dużych zbiorów danych.

Technologie semantyczne
Już od wielu lat można natknąć się na rozwiązania technologiczne służące interpretowaniu informacji, zarówno poprzez analizę danych ilościowych, jak i interpretacje tekstu, nagrań audio i wideo oraz obrazów. Techniki te oparte są na zaawansowanej statystyce, eksploracji danych i uczeniu maszynowym. Dzięki temu, że komputer pracuje szybko, może on ze zgromadzonego materiału, który zazwyczaj jest ogromny, wypreparować prawidłowości, do których człowiek nie mógłby dotrzeć z powodu ograniczonych możliwości czasowych.

Hurtownie danych
Przełomowe dla zarządzania informacją jest pojawienie się hurtowni danych. Są to rozbudowane bazy danych, których zbiory są zorganizowane i zoptymalizowane tematycznie – np. dotyczące klientów czy pacjentów. W hurtowniach danych zebrane są najczęściej informacje pochodzące z wielu źródeł. W praktyce najczęściej hurtownie integrują informacje z wszystkich baz danych w przedsiębiorstwie czy instytucji. Tego typu systemy są tak zorganizowane, by zoptymalizować proces przeszukiwania i analizowania ich zawartości. Analizy przeprowadzane są zazwyczaj w celu szukania trendów, zależności, wzorców itp. W ostatnim czasie hurtownie danych przechodzą ewolucje, przez co zwiększa się ich użyteczność i usprawniony został proces zarządzania danymi.

NoSQL DBMSs
Pod terminem NoSQL kryje się system zarządzania bazami danych nie opierający się na tradycyjnym modelu relacyjnym. Informacje przechowywanie w nierelacyjnych bazach danych nie wymagają ściśle określonych schematów, poza tym nie używają operacji złączeń i umożliwiają łatwe skalowanie w poziomie. Terminem NoSQL nie określa się jednej technologii, a szereg różnorodnych rozwiązań (bazy key-value, bazy kolumnowe, bazy dokumentowe, bazy obiektowe) przeciwstawianych tradycyjnemu modelowi relacyjnemu. Nowsze rozwiązania technologiczne są lepiej przystosowane do nowych struktur danych i sprzętu, a ich używanie ma sprawić, że wszelkie operacje znacząco przyspieszą.

In-memory computing

Pod tą nazwą kryją się przełomowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które pozwalają szybko i ekonomicznie zarządzać ogromnymi ilościami danych oraz analizować je w czasie rzeczywistym. In-memory computing pozwala jednocześnie na uproszczenie infrastruktury IT. Technologia ta umożliwia powstawanie aplikacji, które pozwalają na tworzenie kwerend dla bardzo dużych zbiorów danych lub wykonywanie skomplikowanych transakcji szybciej, niż przy wykorzystaniu tradycyjnych rozwiązań. Aplikacje stworzone przy pomocy tej technologii zmieniają sposób planowania i pracy.

Zarówno te rozwiązania, jak i inne wskazywane w rankingu, w znacząco wpływają na sposób zarządzania informacją, a co za tym idzie – na funkcjonowanie biznesu. Dlatego też zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego całością.

Komentowanie zostało wyłączone