Interaktywne media cyfrowe są szczególnym kanałem komunikacji XXI wieku. Są one znamienitą wypadkową współczesnej kultury i postępu technologicznego – umożliwiają wielokanałową komunikację i aktywność medialną w praktycznie każdej ze sfer życia – także reklamy. Filmy promocyjne, programy instruktażowe, aplikacje reklamowe, to wszystko bardzo atrakcyjne sposoby promocji przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. Dedykując film zagranicznemu odbiorcy musimy mieć jednak pewność, że tłumaczenie treści jest bez skazy. Błędy w przekładzie mogą nie tylko utrudnić zrozumienie materiału, ale również wprowadzić w błąd jego adresata.

Zainteresowanie przedsiębiorców materiałami multimedialnymi wiąże się nie tylko z rozpowszechnieniem treści marketingowych. Niejednokrotnie jest to wewnętrzna inicjatywa firmy mająca na celu rozpropagowaniem materiałów szkoleniowych, video instruktażowych, e-learningów, samouczków o produktach i usługach firmy. Jest to praktyka nie tylko dużych korporacji posiadających filie na całym świecie. Uniwersalizacja językowa treści sygnowanych przez przedsiębiorstwo świadczy o skutecznym zarządzaniu lingwistycznym i jego perspektywicznej strategii językowej.

Biuro Tłumaczeń TRANSLAX podpowiada na co warto zwrócić uwagę podczas lokalizacji materiałów multimedialnych.

Od ogółu do szczegółu

Wiele małych i większych przedsiębiorstw doceniło korzyści płynące z aktywności na multimedialnych platformach wymiany myśli. Publikacja tego typu cyfrowych materiałów zwiększa lojalność klientów, buduje i podtrzymuje renomę marki. Niejednokrotnie multimedia podkreślają społeczne zaangażowanie firmy, zwiększają jej wiarygodność i budują zaufanie pośród grupy docelowej odbiorców. Internet jest nieograniczoną pod względem geograficznym siecią połączeń, dlatego często wychodzimy z założenia, że materiały muszą w sposób jak najbardziej uniwersalny i neutralny kulturowo przekazywać informacje. O powodzeniu produktu takiego jak oprogramowanie, gra czy aplikacja mobilna na międzynarodowej arenie często decyduje jego internacjonalizacja, czyli takie opracowanie produktu, aby mógł on zostać łatwo i szybko poddany lokalizacji. Proces ten powinien być wykonany przez profesjonalistę. Istnieje bowiem ryzyko, że uproszczona wersja treści gotowa do tłumaczenia na popularne języki może wydać się zbyt prosta i mało ciekawa dla krajowej publiczności. Ryzyko braku zainteresowania pośród niektórych odbiorców znacznie zmniejsza się, gdy przedsiębiorstwo wcześniej ustala globalną strategię promocji. Skupienie uwagi międzynarodowej publiczności wymaga wyrafinowania i utrzymania integralności informacji pomiędzy różnymi przekładami.

Show must go on

Po ustaleniu strategii i wstępnej internacjonalizacji, aby uniknąć najczęstszych i niestety kosztownych błędów należy przeprowadzić trzy najważniejsze działania poprzedzające lokalizację multimediów:

  1. Zrozumieć cel i funkcję materiału – tak jak w przypadku każdej innej inicjatywy, pierwsze kroki przy przygotowywaniu treści należy stawiać z pełną świadomością różnic kulturowych i społecznych, z którymi zderzy się tłumaczenie. Należy dostosować materiał do potrzeb i oczekiwań docelowego, konkretnego odbiorcy. Tutoriale, e-learningi, video promocyjne muszą dopasować się do sposobu myślenia grupy docelowej, skupić na sobie jej uwagę. W nieomal każdym języku istnieje wiele frazesów czy porzekadeł, których znaczenie zupełnie zatraca się po przetłumaczeniu na inny język. Dosłowne tłumaczenie takich zwrotów skutkuje katastrofą lingwistyczną. Jednostki miary, waluty, rozmiary liter, szerokości spacji, także nie są jednakowe dla poszczególnych narodowości. Przykładem mogą tu być niemieckie linijki tekstu, które wydają się być o 30% dłuższe, niż angielskie.
  1. Rzetelne przygotowanie multimedialnych plików do procesu lokalizacji powinno poprzedzić również utrzymanie i zapisywanie ich elementów, w tym skryptów audio, jako plików źródłowych. Dostarczenie materiałów w takiej formie inżynierom lokalizacyjnym zapewni Państwu optymalnie krótki czas lokalizacji – tłumacze nie muszą wówczas „rozkładać” na części pierwsze całego materiału i od razu przystępują do lokalizacji treści na dany język. Ostateczna wersja skompresowanej treści plików multimedialnych jest bowiem niewystarczająca dla rzetelnego tłumaczenia. Filmy, programy, aplikacje muszą składać się z w pełni edytowalnych elementów, czyli wszystkich warstw materiału, w tym wideo, audio, grafik, animacji. W przypadku, gdy nie wyodrębni się wcześniej wszystkich potrzebnych elementów, projekt wymaga dodatkowego nakładu pracy, co oznacza więcej czasu na realizację zlecenia, oraz większe koszty dla zleceniodawcy. Warto więc upewnić się, że wszystkie pliki źródłowe zostały zidentyfikowane w odpowiednim formacie. Należy również pamiętać, że niektóre formaty wideo (np. Flash) są bardziej przyjazne lokalizacjom i mogą zredukować czas i koszt zlecenia.
  1. Lokalizacja materiałów multimedialnych, takich jak programy, aplikacje, wideo, prezentacje itd. jest zazwyczaj nieco droższe od standardowych tłumaczeń pisemnych. Zdarza się tak przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od tradycyjnych procesów przekładu lokalizacja tego typu materiałów zajmuje więcej czasu i jest bardziej wymagająca. Tłumacze muszą posiadać odpowiednie narzędzia i wiedzę techniczną, która pozwoli im na swobodne i profesjonalne lokalizowanie multimediów. Ważne jest, aby zleceniodawca jasno określił budżet i zakres projektu. Każda lokalizacja poddawana jest bowiem innym wymogom, ma inne priorytety. Duże i bardziej skomplikowane projekty będą wymagały większych nakładów finansowych. Na poziom trudności lokalizacji składają się przede wszystkim specyficzne wymagania zleceniodawcy oraz ilość materiału poddawanego tłumaczeniu. W przypadku filmów istnieje wiele sposobów lokalizacji. Bardzo popularne są usługi voice-over, międzynarodowy lektor lub dubbing, oraz napisy. Wszystkie teksty wypowiadane przez aktora są jednak bardziej czasochłonne i mogą pociągnąć za sobą wyższe koszty. Mniej wymagające i prostsze w realizacji są tłumaczenia animacji i tekstów pojawiających się na ekranie.

I co dalej?

Jeśli posiadasz filmy promocyjne, aplikacje reklamowe, prezentacje, materiały instruktażowe, e-learningi i czy inne multimedialne treści, które chciałbyś zlokalizować – zgłoś się do nas. Biuro Tłumaczeń TRANSLAX oferuje pełną lokalizację materiałów bez względu na formę przekazu. Jesteśmy elastyczni – Czujesz się zdezorientowany kosztami? Oferujemy bezpłatną wycenę Twojego zlecenia – wystarczy, że wyślesz nam plik źródłowy materiału przy pomocy formularza na stronie https://translax.eu/bezplatna-wycena/. Nie zaskoczą Cię żadne niespodziewane koszty.

Nie jesteś pewien, jaki format mają Twoje pliki? Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania i wybierzemy optymalne rozwiązanie dla Twoich materiałów.

Bierz przykład z największych i najprężniej działających firm na świecie i otwórz się na międzynarodowy rynek. Zajmiemy się tym. Ty, wystarczy, że zastanowisz się, co chcesz osiągnąć zlokalizowanym materiałem. Obierz sobie cel i zaufaj profesjonalistom. Masz pytania? Skorzystaj z formularz poniżej.

Komentowanie zostało wyłączone