Czym są tłumaczenia ustne?

Większość ludzi, gdy usłyszy o tłumaczeniach ustnych, skojarzy tylko tyle, że tłumacz, stojąc obok osoby wypowiadającej się w jednym języku, przekłada jej słowa na drugi. Tymczasem sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana – rozróżniamy kilka rodzajów tłumaczeń ustnych, a każde z nich ma swoją specyfikę.

Generalnie tłumaczenia ustne dzieli się na konsekutywne i symultaniczne. Te podgrupy z kolei ulegają kolejnym rozróżnieniom. Podział ten wynika ze sposobu koegzystowania mówcy i tłumacza, a także sposobu docierania tłumaczenia do odbiorców.

Tłumaczenia symultaniczne, to takie, które odbywają się w tym samym czasie, w którym wypowiada się mówca. Oznacza to, że nie przerywa się wypowiedzi, by przekazać słuchaczom tłumaczenie – otrzymują je oni w czasie rzeczywistym, niejako automatycznie. Tłumaczenia symultaniczne spotyka się podczas konferencji i obrad międzynarodowych, a także w trakcie spotkań urzędników i polityków. Najczęściej spotykaną formą są tłumaczenia kabinowe. W takim wypadku tłumacz nie ma bezpośredniego kontaktu ani z mówcą, ani ze słuchaczem. Znajduje się on bowiem w dźwiękoszczelnej kabinie – wypowiedzi mówiącego docierają do niego dzięki słuchawkom, sam zaś wypowiada tłumaczenie do mikrofonu, a jego słowa docierają do odbiorców przez słuchawki.

Formą tłumaczenia symultanicznego są również tłumaczenia szeptane. Spotkać się z nimi można podczas szkoleń, warsztatów, przemówień i prezentacji. Tłumaczenie szeptane odbywa się w ten sposób, że tłumacz na bieżąco przekłada wypowiedzi prelegenta ściszonym głosem. Ze względu na swoją formę ten rodzaj tłumaczenia sprawdza się tylko w sytuacjach, w których mała liczba słuchaczy nie zna języka prelegenta. Należy bowiem pamiętać, że tłumacz nie może zakłócać wystąpienia prelegenta, stąd grupa, do której mówi, nie może być większa niż 3–4 osoby.

Tłumaczenia konsekutywne
polegają na następczym przekładaniu sekwencji wypowiedzi na język docelowy. Mówca raz po raz przerywa swoją wypowiedź, aby tłumacz mógł zabrać w tym czasie głos. Fragmenty wypowiedzi w tego typu tłumaczeniu są dość długie, dlatego też często przekład przybiera formę interpretacji – przekazuje się sens wypowiedzi, a nie dosłowne tłumaczenie konkretnych słów. Zazwyczaj tłumacz i prelegent stoją obok siebie, co umożliwia przekładającemu zadawanie pytań, gdy czegoś nie jest pewien lub umknie mu fragment wypowiedzi. Ten rodzaj tłumaczenia najlepiej sprawdza się w sytuacjach, w których wielu słuchaczy nie zna języka prelegenta, spotykany jest na konferencjach, wykładach itp.

Rodzajem tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie liaison (tzw. zdanie po zdaniu). W jego trakcie przekładane są drobne fragmenty wypowiedzi. Sprawdza się ono dobrze, gdy prelegent w trakcie wystąpienia często coś prezentuje lub pokazuje, a także w wypadku konieczności wierności i precyzji przekładu. Zalecane jest również podczas poufnych rozmów i negocjacji, gdy biorące w nich udział osoby chcą mieć pewność, że dobrze się rozumieją. Tego typu tłumaczenie umożliwia stosunkowo płynną konwersacje, jego zaletą jest również to, że słuchacz nie jest zmuszony do długiego oczekiwania na tłumaczenie.

Odrębnym rodzajem tłumaczeń ustnych jest tak zwana asysta tłumaczeniowa. Wyróżnia się ona tym, że tłumacz niejako opiekuje się klientem – jest przy nim stale obecny i pomaga w każdej sytuacji wymagającej tłumaczenia – np. podczas wykonywania różnego rodzaju prac czy załatwiania spraw w urzędach. Zadanie tłumacza polega na stałym zapewnianiu klientowi sprawnej komunikacji z otoczeniem, w związku z czym wymaga to od niego przekładania wypowiedzi z obu języków.

Każdy rodzaj tłumaczenia ustnego wymaga od przekładającego nie tylko dużych umiejętności językowych, ale i dużego skupienia, podzielności uwagi, umiejętności pracy w stresujących warunkach, a także nienagannej dykcji. Wszystko to sprawia, że jest to zajęcie bardzo wymagające, ale co za tym idzie – satysfakcjonujące.

Komentowanie zostało wyłączone