Czym są lokalizacja i internacjonalizacja w tłumaczeniach?

Z tłumaczeniem bardzo silnie związane są terminy: lokalizacja i internacjonalizacja. Laikowi mogą one wydawać się one dość niezrozumiałe, dlatego też w dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, co one oznaczają.
Każda firma, która chce sprzedawać swoje produkty na globalnym rynku, musi zadbać o to, by jej oferta była interesująca dla potencjalnych klientów z innych kręgów kulturowych. W tym celu przedsiębiorca powinien zainteresować się lokalizacją i internacjonalizacją owych produktów. Ale co to w zasadzie oznacza?

Termin lokalizacja związany jest z przystosowywaniem danego produktu do potrzeb rynku, na którym ma być sprzedawany. Oznacza to zarówno przetłumaczenie wszelkich tekstów z nim powiązanych na odpowiedni język, jak i dostosowanie do warunków kulturowych – np. przystosowując do rynku Irańskiego stronę internetową z samochodami musimy zadbać o to, by nie było na niej żadnych treści, które mogą zostać uznane przez Irańczyków za obraźliwe czy wulgarne – dlatego raczej nie powinny się tam znajdować – akceptowalne w Europie – zdjęcia roznegliżowanych kobiet. To co w jednym kręgu kulturowym jest do przyjęcia, w innym może być bulwersujące. Lokalizacja najczęściej związana jest jednak z takimi kwestiami, jak dostosowanie dat, jednostek wagi i miary, walut itd.

Internacjonalizacją (umiędzynarodowieniem) nazywamy natomiast przystosowanie produktu do funkcjonowania w różnych kręgach językowych – w przypadku np. oprogramowania komputerowego będzie to możliwość używania w nim znaków służących do zapisów różnych języków. Chodzi więc o to, aby bez konieczności dokonywania zmian technicznych można było dostosowywać aplikację do potrzeb różnych języków i regionów.

Lokalizacja, a internacjonalizacja

Terminy lokalizacji i internacjonalizacji często zastępowane są skrótami – lokalizację oznacza się powszechnie jako L10n (skrót pochodzi on od angielskiego słowa localization – L + 10 liter + n), analogicznie internacjonalizacje określa się jako i18n. Dodać należy, że w kontekście tłumaczeń oprogramowania często stosuje się termin globalizacja, który oznacza połączenie zabiegów związanych z lokalizacją i internacjonalizacją.

Co należy poddać lokalizacji?

Tak naprawdę będzie to każdy produkt, który zamierzamy eksportować – w grę wchodzą tu bowiem tłumaczenia instrukcji obsługi, informacje o stosowaniu kosmetyku, przepisy użycia produktu spożywczego itd. Szczególnego rodzaju wyzwaniem dla biur tłumaczeń jest natomiast lokalizacja programów komputerowych i gier. Wymaga ona współpracy tłumacza z informatykiem – trzeba bowiem w odpowiedni sposób zmodyfikować kod źródłowy oprogramowania. Ponadto w tym przypadku należy przetłumaczyć wszelkie treści kierowane w stronę odbiorcy tak, aby naturalnie wpasowywały się w przestrzeń kulturową i językową danego kraju. Chodzi bowiem o to, by użytkownik mógł intuicyjnie posługiwać się danym programem i reagować na komunikaty przez niego wysyłane

Komentowanie zostało wyłączone