Tłumaczenie stron internetowych na język japoński

japanW ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci zdobycie przyczółku na ciekawym i skomplikowanym rynku japońskim okazywało się trudne dla firm spoza Japonii. Dopiero Internet pomógł nieco szerzej otworzyć do niego drzwi. Japończycy znają wprawdzie język angielski, ale zdecydowana większość z nich woli odwiedzać strony typowo japońskie zarówno pod względem stylu, jak i treści. Mimo to jednak wiele firm wciąż zdaje się nie dostrzegać znaczenia lokalizacji stron internetowych i dostosowywania ich treści do potrzeb japońskiego konsumenta. Przyciągnięcie i utrzymanie go przy sobie nigdy nie było trudniejsze.

Korzystanie z Internetu w Japonii

Chociaż Japonia nadal boryka się z problemami, zachowała ona czołową pozycję wśród potęg gospodarczych świata. Kraj ten może się poszczycić ponad 98-procentowym wskaźnikiem alfabetyzacji społeczeństwa, które znane jest także ze swojej wysokiej etyki pracy oraz przywiązania do jednego pracodawcy (chociaż w ostatnich latach to się zmieniło). Co więcej, Japończycy lubują się w nowinkach technicznych. To zaawansowane technologicznie społeczeństwo szybko oswaja się z najnowocześniejszą elektroniką i używa jej na co dzień. Według danych z czerwca 2012 roku w Japonii z Internetu korzysta ponad 101 milionów użytkowników (około 80% ludności) i liczba ta stale rośnie.

Rynek telefonii komórkowej w Japonii

W Azji wykorzystanie smartfonów jako urządzeń zapewniających dostęp do Internetu rośnie w zawrotnym tempie, a Japonia wiedzie pod tym względem prym. Dlatego więc przy tworzeniu architektury informacji dla treści strony internetowej przeznaczonej na rynek japoński ten czynnik należy wziąć pod uwagę. Według badań przeprowadzonych przez Google w 2011 roku na temat codziennego wykorzystania smartfonów do dostępu do Internetu, rośnie ono w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Japonii.

Przy czym, w odróżnieniu od użytkowników z pozostałych krajów objętych badaniem, w celu połączenia się z Internetem japońscy posiadacze smartfonów w pierwszej kolejności sięgają właśnie po nie, a dopiero w drugiej kolejności korzystają z komputerów. Jak wskazują wyniki badań, „77% japońskich użytkowników smartfonów korzystało z nich codziennie przez ostatnie 7 dni, przy czym odsetek ten był najwyższy spośród wszystkich 26 krajów objętych badaniem”. Ponadto 68% japońskich respondentów zapytanych o rodzaj czynności najczęściej wykonywanych na smartfonach odpowiedziało, że było to wyszukiwanie informacji w Internecie. Jest zatem sprawą oczywistą, że japońscy użytkownicy korzystają ze swoich smartfonów wręcz nagminnie, co nie powinno ujść uwadze firm zainteresowanych japońskim rynkiem.

Język japoński

Język japoński jest językiem wschodnioazjatyckim, używanym przez około 125 milionów osób, głównie w Japonii, gdzie jest językiem narodowym. Należy on do grupy języków japońskich, a jego pochodzenie jest do dzisiaj przedmiotem sporu wśród uczonych.

Japoński jest językiem aglutynacyjnym, opartym na iloczasie. Poza tym charakteryzuje się on prostą fonotaktyką, systemem samogłosek czystych, fonemiczną długością samogłosek i spółgłosek oraz specyficznym rodzajem intonacji, która decyduje o znaczeniu poszczególnych wyrazów. Japoński jest językiem o szyku wyrazów w zdaniu: podmiot – dopełnienie – orzeczenie, z partykułami wyznaczającymi funkcję gramatyczną wyrazów oraz z budową zdania jest typu temat i rozwinięcie. Końcowe partykuły w japońskim zdaniu służą do oznaczania emocjonalnego lub emfatycznego zabarwienia wypowiedzi albo do tworzenia pytań. Rzeczowniki nie posiadają liczby mnogiej, rodzaju ani rodzajnika, czasowniki natomiast odmieniają się przez czasy i strony, ale nie przez osoby. Japońskie odpowiedniki przymiotników także się odmieniają. Język japoński posiada złożony system zwrotów grzecznościowych, w którym formy czasowników oraz słownictwo wskazują na status względem siebie mówiącego, słuchacza oraz osób, o których jest mowa w zdaniu.

Japoński nie ma wspólnych korzeni z językiem chińskim, ale japoński system pisma wykorzystuje system znaków pochodzenia chińskiego, tzw. kanji (汉字). Poza tym z języka chińskiego jest zapożyczona duża część japońskiego słownictwa. Oprócz kanji japoński system pisma wykorzystuje także dwa sylabariusze: hiragana (ひらがな lub 平 仮 名) oraz katakana (カタカナ lub 片 仮 名). Pismo łacińskie jest używane w ograniczonym zakresie, często w formie romaji, natomiast japoński system liczbowy wykorzystuje, oprócz tradycyjnych cyfr chińskich, także cyfry arabskie (źródło: Wikipedia).

Główne etapy tłumaczenia strony internetowej na język japoński

Opracowanie glosariusza: Z plików źródłowych dostarczonych przez klienta wyodrębniana jest kluczowa terminologia, która po akceptacji przez klienta jest tłumaczona i przedstawiana mu do weryfikacji i zatwierdzenia. Następnie terminologia jest importowana do pamięci tłumaczeniowej i w razie potrzeby aktualizowana.

Należy się przy tym upewnić, czy uwzględnione zostały następujące aspekty kulturowe:

 • lokalne zwyczaje,
 • lokalna treść,
 • moralność,
 • symbolika,
 • wartości kulturowe i realia społeczne,
 • należy nie tylko tłumaczyć, ale także „lokalizować” treść zgodnie z wymogami rynków zagranicznych,
 • różnice kulturowe,
 • kolory mające różne znaczenie w różnych krajach (np. w USA biały oznacza świętość, a w Chinach żałobę),
 • odniesienia kulturowe i przykłady muszą być dostosowane do języka lub kraju docelowego,
 • oddziaływanie na wyobraźnię: kwestie zrozumiałości i kulturowej adekwatności (np. oddziaływanie piłki nożnej w Argentynie można przyrównać do oddziaływania baseballu w USA).

Tłumaczenie i copywriting: Profesjonalna usługa tłumaczeniowa obejmuje dokładne przetłumaczenie tekstu źródłowego na język docelowy, edycję tekstu przez odrębny zespół tłumaczeniowy oraz końcową korektę wykonaną przez native speakera. W przypadku tłumaczenia tekstów perswazyjnych, tj. materiałów marketingowych, nieodzowny jest także copywriting lub transkreacja, czyli wprowadzenie do przetłumaczonego tekstu niezbędnych zmian w celu wywołania u odbiorcy takiego samego efektu, jaki oryginał wywołuje u odbiorcy w kulturze języka źródłowego. W niektórych przypadkach lokalne uwarunkowania języka docelowego mogą być tak odmienne od uwarunkowań języka źródłowego, że konieczna jest gruntowna zmiana całego tekstu marketingowego.

Lokalizacja grafiki: Elementy graficzne są aktualizowane poprzez wyodrębnienie z nich tekstu, który po przetłumaczeniu jest z powrotem w nich umieszczany.

Kontrola jakości: Nad realizacją projektów dotyczących lokalizacji stron internetowych powinni czuwać doświadczeni lingwiści, którzy są w stanie zapewnić poprawność merytoryczną i kulturową lokalizowanej treści. W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług stosuje się odpowiednio dobrane do potrzeb rynku docelowego platformy, przeglądarki i skrypty testowe.

Praca z systemami zarządzania treścią (CMS): Istnieją różne rodzaje rozwiązań dotyczących zarządzania treścią wielojęzycznych stron internetowych, które wspomagają proces lokalizacji strony internetowej w języku japońskim. Są to m.in.:

Posiadanie jednego z nich zmniejsza liczbę osób potrzebnych do pracy nad projektem, dzięki czemu znacznie spada liczba popełnianych pomyłek. Wyeliminowanie udziału webmastera oraz wiedzy technicznej wymaganej przez autorów po stronie klienta lub lingwistów agencji tłumaczeń może znacznie obniżyć koszty tłumaczeń stron internetowych. Więcej informacji na temat systemów CMS można znaleźć w naszym blogu zatytułowanym „Lokalizacja stron internetowych i systemy CMS”.

Pozycjonowanie japońskich stron internetowych

yahoo.jpW Japonii bardzo popularną wyszukiwarką jest Yahoo Japan. Jej większościowy właściciel, firma Softbank (Yahoo jest udziałowcem mniejszościowym), jest liczącym się graczem zarówno online, jak i pod względem własności infrastruktury internetowej na terenie całego kraju. Pozycjonowanie japońskich stron internetowych mające na celu dotarcie do większości japońskich internautów powinno więc koncentrować się zarówno na Yahoo Japan, jak i na Google. Główne etapy kompleksowego procesu pozycjonowania japońskiej strony internetowej to m.in.:

 • kompleksowe tłumaczenie stron internetowych i lokalizacja,
 • wyszukiwanie wielojęzycznych słów i wyrażeń kluczowych oraz lokalizacja,
 • wielojęzyczne pozycjonowanie strony internetowej i copywriting jej głównej treści,
 • wielojęzyczna optymalizacja meta tagów, tytułów, alt tagów, tagów nagłówków, kodów HTML itp.,
 • umieszczenie wypozycjonowanej strony w głównych wyszukiwarkach krajowych i międzynarodowych,
 • raportowanie na temat aktywności na stronie oraz rankingu słów kluczowych,
 • lokalizacja treści kampanii pay-per-click,
 • zarządzanie kampanią pay-per-click.

Komentowanie zostało wyłączone